“లక్ష్మీ దేవీ ఎందుకు అలుగుతుంది “. .?

0

ఆమె చంచలమైనదని , ఒకచోట నిలువదని అందరూ అంటారు. కొందరు ధన ప్రాప్తి కలిగాక దానిని అనేక రకాలుగా దుర్వినియోగం చేయడమే కాక, శ్రమని కూడా ఆపేస్తారు, అలాంటప్పుడు ఆమెని నిలుపుకోవడం ఎలా జరుగుతుంది. ?
ఇంతకీ ఆమె ఎందుకు అలుగుతుంది ? అలా అలగకుండా మనమేదైనా ఉపాయాలు చెయ్యగలమా ? అన్న ప్రశ్నకి తంత్రం సమాధానం ఇచ్చింది. వాటిలో కొన్ని ..
1. మంగళ వారం నాడు అప్పు తీసుకోకూడదు, అలా చేస్తే లక్ష్మి అలగడమే కాక అప్పును స్థాయీ రూపంలో నిలిపివేస్తుంది..
2. బుధవారం నాడు అప్పు ఇవ్వకూడదు. అలా మాటిమాటికీ చేస్తే లక్ష్మి అలగడమే కాక ఆ ఇంటి నుండి వెళ్లిపోతుంది.
3. తామర పువ్వులు , బిల్వ పత్రాలు నలప కూడదు. అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
4. ఈశాన్య కోణంలో వంట ఇంటిని గాని శౌచాలయాన్నిగాని కట్ట కూడదు. అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
5. పూజా గృహంలో ఎంగిలి, ఆశౌచము ఉంచ కూడదు, అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
6. నగ్నంగా స్నానం చేయకూడదు, సరస్సులలో, నదులలో మల మూత్ర విసర్జన చేయ కూడదు. అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
7. భూముల మీద, గోడల మీద అనావశ్యకంగా వాయ కూడదు, బూతు గాని , చెడు గాని అసలు వ్రాయ కూడదు, అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
పాదాన్ని పాదంతో రుద్ది కడగ కూడదు, చేతితోనే రుద్ది కడుగుకోవాలి.
8. అతిథికి మర్యాద లోపం చేయ కూడదు. పశు పక్షుల గ్రాసాన్ని కాజేయ కూడదు, గోవుని అనావశ్యకంగా కొట్ట కూడదు, అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
9. సంధ్యా సమయంలో ఇల్లు ,వ్యాపార స్థలం ఊడ్చే పని చేపట్ట కూడదు, ఉదయ సాయం సంధ్యలలో కనీసం అగరు వత్తి ధూపంతో నైనా దేవతారాధన చేయకుండా ఉంచ కూడదు.
10. తులసి చెట్టుని అనాదరం చేయకూడదు, అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
11. సూర్యోదయం తరువాత కూడా అనవసరంగా నిద్రించ కూడదు, సోమరి తనాన్ని అలవరచుకో కూడదు. అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది ఏ ఇంటిలో అయితే గృహ కలహాలు తరచుగా జరుగుతుంటాయో, మహిళలు, వృధ్ధుల అనాదరణ జరుగుతూ ఉంటుందో ఆ ఇంటి పైన లక్ష్మి అలుగుతుంది.
12. దేవీ దేవతల చిత్తరువులని చిత్తు కాగితాల లాగ వాడ కూడదు, అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
13. అభావగ్రస్తులని అవహేళన చేయకూడదు అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
14. వంచనతో తీసుకొన్న ఋణాన్ని తీర్చకుండా జాప్యం చేయకూడదు, అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
15. పురుషార్థ రహితంగా, అంటే వ్యాపార నిమిత్తం కాక, ఎంగిలి, అశౌచము, అబధ్ధము, జూదము, లాటరీ లాంటి పనులు చేయకూడదు, అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.
16. వ్యసనానికి బానిస కాకూడదు, అలా చేస్తే లక్ష్మి అలుగుతుంది.

Share.

About Author

Leave A Reply