రామ నామం తో మారుమ్రోగుతున్న తుల్జాభవన్ ఈ నెల 2 నుండి సాగుతున్న శ్రీ మత్ దాస బోద సప్తాహ పారాయనం

శ్రీ రామ జయ రామ జయ జయరామ అనే నామాలతో తుల్జాభవన్ మారుమ్రోగుతుంది.సమర్థ రామదాసు శిష్య బృందం చే హైదరాబాద్ లోని తులజా భవన్ ఈ నెల 2 నుండి వారం రోజులుగా రామ నామం తో భక్తులను భక్తి బావన లో మున్చిత్తుతుంది.1986 లో శ్రీ సమర్థ సీవా మండల్ ని హైదరాబాద్ లో స్తాపించి 24 ఏళ్ళు సందర్బంగా మహారాష్ట్ర,కర్ణాటక, తెలంగాణా, మద్య ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన భక్తులు ఈ కార్యక్రమం లో పాల్గొన్నారు.సమర్థ రామదాసు రచించిన శ్రీ మత్ దాస బోద సప్తాహ పారాయనాన్ని ప్రవచించారు.జునాగ్హాడ్ మఠం నుంచి రామ దాసు పండితులు ఈ పారాయనాన్ని భాక్రి భో రాం దాస్ ప్రవచిచారు.1986లో హైదరాబాద్ కు సమర్థ రామదాసు పాదుకలు వచ్చిన సందర్బంగా హైదరాబాద్ లోని మహారాష్ట్ర భక్తులు స్వామివారి శిష్యరికం స్వీకరించి ఆయన ప్రవచించిన శ్రీ రాం జయ రాం జయ జయరాం అనే సంకీర్తనను గత 24 ఏళ్ళుగా ప్రచారం చేస్తున్నా ఉన్నారు.ప్రతి సంవస్సరం ఆషాడ మాసం భహుళ పక్షం లో రామ నామం సంకీర్తన శ్రీమత్ దాస భోదన పారాయనాన్ని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు. ట్రస్ట్ తరపున కీర్హి శీషులు రామారావు దీష్ పాండీ శ్రీమతి మీనాక్షి దీష్ పాండీ నిర్వహిస్తున్నారు. గత వారం రోజులుగా తుల్జా భవన్ లో పారాయణం కీర్తనలు అన్న దానాలు జరుగుట్టున్నాయి.ట్రిస్ట్ అశోక్ కులకర్ణి ,సుశీల సదర్ దీష్ ముఖ్ ఆద్వర్యం లో సాముహిక లక్ష దీపాల మహోస్సవం జరిగింది. సాముహిక దీపారాదనలో తుల్జ భవన్ వెలుగులతో ప్రకాశించింది.జునాగ్హాడ్ రామదాసు ఆశ్రయం నుండి వచ్చిన ధన శ్రీ లే లే ,కబీర్ నందీవ ప్రవచనాన్ని నిర్వహించారు.రామంతపూర్ లో స్వంత భావన నిర్మాణం జరుగుతుందని అందుకు విరాళాలు ఇవ్వాల్సిందిగా భక్తులను కోరారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com